Juridische kennisgeving

Ontwikkelaar
U bezoekt de website van YVON MANGUETTE

Contact informatie
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud of de werking van de website, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: info@puertoblanco.net

Copyright
De website van YVON MANGUETTE wordt beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele en industriële eigendom. De inhoud van de website is eigendom van YVON MANGUETTE, met inbegrip van downloadbare documenten en illustraties van welke aard dan ook (afbeeldingen, foto’s, enz.). Niets van deze site of de inhoud ervan mag worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van YVON MANGUETTE.

Bescherming van persoonsgegevens
De via de website geregistreerde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik door YVON MANGUETTE. Overeenkomstig de organieke wet 15/1999 van 13 december 1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, hebben de gebruikers van de website het recht van toegang, rectificatie, annulering of verzet tegen hun gegevens. U kunt dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres: URB CANUTA BAJA, 35B – 03710 – CALPE (ALICANTE); of door een e-mail te sturen naar het adres info@puertoblanco.net.

Gebruik van de website
YVON MANGUETTE. behoudt zich het recht voor om de op de website gepubliceerde gegevens te allen tijde te wijzigen. De gepubliceerde gegevens zijn niet contractueel van aard. YVON MANGUETTE heeft geen controle over, en is daarom niet verantwoordelijk voor, de inhoud van sites die toegankelijk zijn via https://next.puertoblanco.eu.